Hvordan lære knebøy med lav stang?

3873
https://www.youtube.com/watch?v=Pa0kBnq5f3k