Hvordan lære knebøy med lav stang?

4397
https://www.youtube.com/watch?v=Pa0kBnq5f3k