Carl Yngvar Christensen – Lær mer om baseløft av kongen i styrkeløft

9383