Carl Yngvar Christensen – Lær mer om baseløft av kongen i styrkeløft

6485
https://www.youtube.com/watch?v=joNvoJUf34s