Carl Yngvar Christensen – Lær mer om baseløft av kongen i styrkeløft

5634
https://www.youtube.com/watch?v=joNvoJUf34s