Baseløft for alle penga! Eller?

1475
https://www.youtube.com/watch?v=igf2dxnK4gk